Drept Civil

Extrem de complex și deopotrivă fascinant, dreptul civil înseamnă în permanență provocarea de a descoperi și de a face față unor lucruri și situații cu totul noi. Viața în sine oferă situații inedite care nu sunt neapărat reglemenatate juridic, dar cărora dreptul civil le găsește, de cele mai multe ori, soluțiile potrivite. Un demers care nu poate fi dus la bun sfârșit fără abilitate, multă determinate, dar mai ales fără dorința și strădania de a inova.  

Serviciile noastre în acest domeniu includ: 
 • Asistare și reprezentare în materia revendicărilor imobiliare, inclusiv în ceea ce privește imobilele naționalizate.
 • Asistare și reprezentare în:
  • acțiuni în constatarea dreptului de proprietate (uzucapini);
  • acțiuni referitoare la dreptul de servitute;
  • acțiuni în granituire;
  • acțiuni privind apărarea dreptului de proprietate;
  • acțiuni în evacuare;
  • acțiuni de ieșire din indiviziune.
 • Asistare și reprezentare în procedura de executare silită, inclusiv contestații la executare.
 • Redactare de documente cum ar fi, dar fără a se limita la:
  • cereri de chemare în judecată;
  • notificări, somații, adrese, tranzacții;
  • cereri reconvenționale;
  • cereri legalizare și investire cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești.
 • Asistare și reprezentare în fața notarilor publici, precum și în materie de carte funciară. Redactarea contractelor de vânzare -cumpărare, locațiune, comodat,  împrumut, schimb, mandat, întreținere, rentă viageră, antrepriză, donații, tranzacție, societate civilă etc.
 • Asistare și reprezentare în cadrul diverselor negocieri, precum și în litigii privitoare la executarea contractelor civile: de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, de închiriere/locațiune, de împrumut, de comodat, de rentă viageră, de întreținere etc.
 • Asistare și reprezentare în procedura înființării de asociații, fundații, organizații non-profit, sindicate, federații, precum și servicii de consultanță în derularea activității acestora.