Drept Comercial

 • Întocmirea de acte constitutive, acte adiționale, hotărâri ale adunărilor generale ale asociaților/acționarilor; modificarea actelor constitutive; majorarea/reducerea capitalului social; cesiune părți sociale/acțiuni;
 • Asistare și reprezentare pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea societăților comerciale și înscrierea de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului.
 • Înființarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanțe.
 • Asistență juridică și reprezentare în cadrul operațiunilor de dizolvare, lichidare, reorganizarea judiciară și faliment al societăților.
 • Asistare și reprezentare în litigii referitoare la executarea obligațiilor contractuale.
 • Redactarea contractelor comerciale, indiferent de natura juridică a acestora.
 • Asistarea clienților la negocierea contractelor.
 • Restructurarea creanțelor.
 • Asistare juridică în procesele de achiziție, fuziune și cesiune, precum și în operațiuni post-achiziție.
 • Reorganizări.
 • Reeșalonarea datoriilor.