Drept administrativ și fiscal

Oferim servicii de asistență și reprezentare, redactare cereri în litigii referitoare la:

  • suspendarea, anularea sau punerea în aplicare a actelor administrative adoptate de autoritățile administrative;
  • emiterea sau anularea avizelor, autorizațiilor, a altor acte administrative;
  • plângeri împotriva proceselor verbale de contravenție din domeniul rutier, administrativ, fiscal etc.;
  • contestații împotriva actelor de control ale organelor fiscale; contestații în procedura de executare a creanțelor fiscale; plângeri împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor;
  • contracte administrative.